fbpx

Preparacja kanałów korzeniowych za pomocą Reciproc® blue – skuteczność, prostota i bezpieczeństwo (część II)

Koncepcja opracowania kanałów za pomocą tylko jednego instrumentu mechanicznego stosowanego w ruchu recyprokalnym została wprowadzona na rynek już wiele lat temu. Badania naukowe oraz badania kliniczne wykazały wysoką skuteczność i bezpieczeństwo preparacji większości anatomii kanałowych za pomocą narzędzi Reciproc®, nawet bez tworzenia ścieżki prowadzenia „glide path”. Narzędzia te wykazują także doskonałe właściwości w procedurach wtórnego leczenia endodontycznego.

Pilniki Reciproc® blue, poddane unikalnej obróbce termicznej, są ulepszoną wersją oryginalnych instrumentów Reciproc®. Mają zwiększoną odporność i posiadają istotnie większą elastyczność – dzięki czemu praca nimi jest bezpieczniejsza, bardziej płynna oraz ma szerszy zakres zastosowań klinicznych.

Właśnie to wyjątkowe narzędzie – Reciproc® blue – będzie głównym bohaterem tego wykładu. Właściwości fizyczne tego innowacyjnego instrumentu zostaną omówione w aspekcie ich wpływu na różne zastosowania kliniczne. Zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza przypadków preparacji większości typów kanałów korzeniowych, w tym także kanałów MB II w zębach trzonowych szczęki. Będą przedstawione skuteczne protokoły opracowania wąskich i zakrzywionych anatomii, bez wstępnej negocjacji kanału i bez ścieżki prowadzenia „glide path”, z zastosowaniem tylko jednego instrumentu – Reciproc® blue. Podczas wykładu poruszona zostanie również kwestia tworzenia ścieżki prowadzenia „glide path” w niektórych sytuacjach klinicznych z zastosowaniem instrumentu R-Pilot®, który również pracuje w ruchu recyprokalnym. Ostatnią częścią prezentacji będzie temat ponownego leczenia endodontycznego i skuteczności systemu Reciproc® w tych procedurach.