fbpx
{ff58c70d739e50983d59c13050a29effebcbf355164455c5122aa76e87e7fba2}name

O Kongresie

Wyjątkowa impreza wśród wydarzeń endodontycznych w Polsce

Kongres VDW to coroczna impreza organizowana przez jednego z największych producentów sprzętu i materiałów, przeznaczonych do leczenia endodontycznego, na świecie. Pierwsza edycja Kongresu odbyła się w 2018 roku i od razu zyskała sobie bardzo pochlebne recenzje oraz znaczącą pozycję wśród wydarzeń endodontycznych w Polsce.

Celem imprezy jest przybliżenie polskim lekarzom najbardziej aktualnych trendów w dziedzinie leczenia kanałowego oraz pokazanie obecnie obowiązujących protokołów zabiegowych. Na nasze Kongresy zapraszamy najlepszych wykładowców-praktyków z całego świata – dając im możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami klinicznymi.

Wykładowcy

Znakomite nazwiska - zarówno z Polski jak i z zagranicy

prof. Ghassan Yared

prof. Mario Zuolo

dr Krzysztof Gończowski

dr Grzegorz Witkowski

dr Adrianna Adamek-Mrozowska

dr Mariusz Pietrzak

Program kongresu

3 dni wykładów, warsztatów i fascynującej wymiany doświadczeń

To tak naprawdę dwa warsztaty w jednym. Pierwsza część warsztatu będzie prowadzona przez prof. Ghassana Yareda i będzie dotyczyła tematu bezpiecznego kształtowania wąskich i zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyproklanych. Druga część warsztatu będzie prowadzona przez prof. Mario Zuolo. Podczas niej kursanci będą mieli możliwość doskonalenia techniki opracowania kanałów korzeniowych przy użyciu narzędzi rotacyjnych oraz poznania różnych technik obturacji. Kliknij "więcej" aby poznać szczegółowy program warsztatu. Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Wybór systemu pilników maszynowych może w istotny sposób wpłynąć na sprawność preparacji jak również na zwiększenie lub zmniejszenie ryzyka złamania narzędzia. Podczas wykładu zaproponowane zostaną protokoły ułatwiające pracę w kanałach o każdym rodzaju krzywizny. Czy rotacja umarła i ruch recyprokalny jest już jedyną drogą? Między innymi na to pytanie otrzymają Państwo odpowiedź w trakcie tego wykładu. Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Koncepcja opracowania kanałów za pomocą tylko jednego instrumentu mechanicznego stosowanego w ruchu recyprokalnym została wprowadzona na rynek już wiele lat temu. Badania naukowe oraz badania kliniczne wykazały wysoką skuteczność i bezpieczeństwo preparacji większości anatomii kanałowych za pomocą narzędzi Reciproc®, nawet bez tworzenia ścieżki prowadzenia „glide path”. Narzędzia te wykazują także doskonałe właściwości w procedurach wtórnego leczenia endodontycznego. Pilniki Reciproc® blue, poddane unikalnej obróbce termicznej, są ulepszoną wersją oryginalnych instrumentów Reciproc®. Mają zwiększoną odporność i posiadają istotnie większą elastyczność - dzięki czemu praca nimi jest bezpieczniejsza, bardziej płynna oraz ma szerszy zakres zastosowań klinicznych. Właśnie to wyjątkowe narzędzie - Reciproc® blue - będzie głównym bohaterem tego wykładu. Właściwości fizyczne tego innowacyjnego instrumentu zostaną omówione w aspekcie ich wpływu na różne zastosowania kliniczne. Zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza przypadków preparacji większości typów kanałów korzeniowych, w tym także kanałów MB II w zębach trzonowych szczęki. Będą przedstawione skuteczne protokoły opracowania wąskich i zakrzywionych anatomii, bez wstępnej negocjacji kanału i bez ścieżki prowadzenia „glide path”, z zastosowaniem tylko jednego instrumentu - Reciproc® blue. Podczas wykładu poruszona zostanie również kwestia tworzenia ścieżki prowadzenia „glide path” w niektórych sytuacjach klinicznych z zastosowaniem instrumentu R-Pilot®, który również pracuje w ruchu recyprokalnym. Ostatnią częścią prezentacji będzie temat ponownego leczenia endodontycznego i skuteczności systemu Reciproc® w tych procedurach. Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Koncepcja opracowania kanałów za pomocą tylko jednego instrumentu mechanicznego stosowanego w ruchu recyprokalnym została wprowadzona na rynek już wiele lat temu. Badania naukowe oraz badania kliniczne wykazały wysoką skuteczność i bezpieczeństwo preparacji większości anatomii kanałowych za pomocą narzędzi Reciproc®, nawet bez tworzenia ścieżki prowadzenia „glide path”. Narzędzia te wykazują także doskonałe właściwości w procedurach wtórnego leczenia endodontycznego. Pilniki Reciproc® blue, poddane unikalnej obróbce termicznej, są ulepszoną wersją oryginalnych instrumentów Reciproc®. Mają zwiększoną odporność i posiadają istotnie większą elastyczność - dzięki czemu praca nimi jest bezpieczniejsza, bardziej płynna oraz ma szerszy zakres zastosowań klinicznych. Właśnie to wyjątkowe narzędzie - Reciproc® blue - będzie głównym bohaterem tego wykładu. Właściwości fizyczne tego innowacyjnego instrumentu zostaną omówione w aspekcie ich wpływu na różne zastosowania kliniczne. Zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza przypadków preparacji większości typów kanałów korzeniowych, w tym także kanałów MB II w zębach trzonowych szczęki. Będą przedstawione skuteczne protokoły opracowania wąskich i zakrzywionych anatomii, bez wstępnej negocjacji kanału i bez ścieżki prowadzenia „glide path”, z zastosowaniem tylko jednego instrumentu - Reciproc® blue. Podczas wykładu poruszona zostanie również kwestia tworzenia ścieżki prowadzenia „glide path” w niektórych sytuacjach klinicznych z zastosowaniem instrumentu R-Pilot®, który również pracuje w ruchu recyprokalnym. Ostatnią częścią prezentacji będzie temat ponownego leczenia endodontycznego i skuteczności systemu Reciproc® w tych procedurach. Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Aby leczenie kanałowe było skuteczne, należy zachować wielką staranność na każdym jego etapie. System kanałów korzeniowych ma niezwykle złożoną i nieregularną budowę, dlatego też znacząca powierzchnia kanałów jest niedostępna dla instrumentarium, którego używamy w trakcie opracowania. Dlatego też tak istotne jest intensywne płukanie kanałów, zarówno w trakcie ich opracowania mechanicznego, jak i po nim, aby skutecznie usunąć i rozpuścić zanieczyszczenia powstałe podczas leczenia. Z piśmiennictwa wynika, iż aktywacja środków płuczących jest najskuteczniejszym sposobem poprawy ich dystrybucji oraz dotarcia we wszystkie zachyłki skomplikowanej przestrzeni endodontycznej. Podczas wykładu omówione zostanie jak sprawnie uzyskać dostęp do pełnego spektrum anatomii systemów kanałowych za pomocą instrumentów ultradźwiękowych oraz wskazanie optymalnej techniki płukania i aktywacji środków płuczących. Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Podczas wykładu, w sposób dogłębny, zostaną omówione następujące zagadnienia: dobór właściwego systemu do wypełnień 3D - dowody naukowe i praktyka kliniczna, uzasadnienie wyboru odpowiedniej techniki, wypełniania systemów kanałowych, wyznaczanie granicy wierzchołkowej podczas wypełniania kanałów korzeniowych, uszczelniacze w endodoncji - materiały na bazie żywic czy bioceramika?, protokoły kliniczne przy zastosowaniu technik kondensacji bocznej na zimno oraz metody ciągłej fali na gorąco, nadmierne wypełnienie oraz przepchnięcie materiału poza wierzchołek, obturacja w przypadku skomplikowanych sytuacji klinicznych - open apex, perforacje, resorpcje oraz zmiany okołowierzchołkowe, teoria naukowa w badaniach obturacji vs praktyka kliniczna, obturacja w aspekcie odbudowy po leczeniu endodontycznym Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Podczas wykładu zostaną szczegółowo omówione następujące zagadnienia: wskazania do powtórnego leczenia endodontycznego – kiedy próbować leczyć zachowawczo zęba pacjenta, a kiedy zalecić usunięcie?, rozpuszczalniki przeznaczone do udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych, instrumenty, urządzenia i materiały wykorzystywane do powtórnego leczenia endodontycznego oraz do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych, procedury udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych – narzędzia rotacyjne, recyprokalne oraz ręczne, metody usuwania z kanałów korzeniowych złamanych instrumentów endodontycznych – ultradźwięki, systemy pętlowe oraz klinowe Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Współczesna endodoncja daje olbrzymie możliwości zachowania zęba i leczenia biologicznego, nawet w przypadku rozpoznania będącego technicznym wyzwaniem dla lekarza. W trakcie szkolenia zostaną omówione - a następnie przećwiczone w trakcie zajęć praktycznych - strategie działania w takich szczególnie trudnych sytuacjach jak: zamykanie perforacji czy kanały z open-apex. Podczas warsztatu kursanci będą mieli również możliwość pracy biomateriałami oraz poznania metod ułatwiających zamykanie kanału ciepłą gutaperką. Kliknij "więcej" aby poznać szczegółowy program warsztatu. Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego powtórnego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem technik atraumatycznego usuwania wkładów koronowo-korzeniowych, złamanych instrumentów endodontycznych oraz materiałów wypełniających kanały korzeniowe. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem mikroskopów zabiegowych (endodontycznych), skalerów ultradźwiękowych i mikrosilników recyprokalnych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi systemami do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych – prezentowane będą zarówno systemy ultradźwiękowe, pętlowe jak i klinowe. Kliknij "więcej" aby poznać szczegółowy program warsztatu. Więcej

Location: Hotel Airport City Okęcie

Zarejestruj się

Wybierz jeden z 6 pakietów jaki dla Ciebie przygotowaliśmy

Sponsor Kongresu

logo